bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. Zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr z 202r. 5, poz46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie na numer tel. 856642351, oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: modm@modm.bialystok.pl.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w każdą środę w godzinach 10.00 – 15.00.Opublikował: Wiesław Woronowicz
Publikacja dnia: 07.10.2013
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 07.10.2013
Dokument oglądany razy: 4 623