bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Prowadzone rejestry

 1. Rejestr zarządzeń dyrektora
 2. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 3. Rejestr zaświadczeń kursów kwalifikacyjnych
 4. Rejestr zaświadczeń kursów doskonalących
 5. Rejestr zaświadczeń kursów nadających inne uprawnienia
 6. Rejestr sprzedaży
 7. Rejestr kancelaryjny
 8. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 9. Ewidencja księgozbioru
 10. Rejestr czytelników
 11. Rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 12. Ewidencja czasu pracy
 13. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 14. Rejestr umów cywilno-prawnych


Opublikował: Bogusław Wilamowski
Publikacja dnia: 17.04.2019
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 07.10.2013
Dokument oglądany razy: 5 497