bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna MODM w Białymstoku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku:
Maria Jolanta Ambrożej

Konsultanci:

 • Maria Jolanta Ambrożej: Konsultant ds. zarządzania jakością pracy szkół i placówek oświatowych
 • Wiesław Woronowicz: Konsultant ds. informatyki
 • Mariusz Truszkowski: Konsultant ds. języka angielskiego
 • Julita Bożena Majewska - Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i profilaktyki
 • Ryszard Chodyniecki: Konsultant ds. wspomagania pracy i rozwoju szkół
  oraz placówek oświatowych

Doradcy Metodyczni:

 • Barbara Kędzia - doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Joanna Żarniewska - doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Celina Borowska - doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • Małgorzata Lech - doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • Elżbieta Babicz - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół podstawowych
 • Maria Bartnicka - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • Grażyna Wiesława Dawidowicz - doradca metodyczny w zakresie języka polskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • Katarzyna Dral - doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • Ketty Monika Kołomyjska - doradca metodyczny w zakresie matematyki na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • Monika Zaleska - Szczygieł - doradca metodyczny w zakresie biologii na pozio-mie szkół ponadpodstawowych
 • Joanna Ciesielska - doradca metodyczny w zakresie fizyki na poziomi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Mirosława Pietkiewicz - doradca metodyczny w zakresie religii prawosławnej na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • Urszula Zagan - doradca metodyczny w zakresie religii katolickiej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Anna Gawryluk - doradca metodyczny w zakresie szkolnictwa specjalnego na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowychOpublikował: Wiesław Woronowicz
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 07.10.2013
Dokument oglądany razy: 6 959