bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest działającą od 1 kwietnia 2004r., publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Podlaski Kurator Oświaty.


UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27
(wraz z załącznikami: AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM i STATUTEM MIEJSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU):

- uchwała nr XXII/200/04 -


UCHWAŁA NR XXXVIII/467/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27.
(wraz z załącznikiem w postaci zmienionego STATUTU MIEJSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU)

- uchwała nr XXXVIII/467/13 -


UCHWAŁA NR XLI/633/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27.

- uchwała nr XLI/633/17 -


UCHWAŁA NR XXIV/364/20 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27

- uchwała nr XXIV/364/20 -


UCHWAŁA NR XXV/380/20 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

- uchwała nr XXV/380/20 -Opublikował: Rafał Kozłowski
Publikacja dnia: 13.01.2021
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 07.10.2013
Dokument oglądany razy: 4 830