bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe, zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie certyfikowanego kursu pod nazwą "Terapia ręki".

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenie kursu, nadającego
uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) – efektywne
kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Jesienno-zimowe igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne  i instrumentalne o tematyce jesienno-zimowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego
z zakresu „Zarządzania oświatą”. Kod CPV 80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)

Zawiadomienie o wyborze ofert (do odczytu)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Hity przedszkolaka, zabawy taneczne, instrumentacje, zabawy rytmiczne do znanych
i lubianych piosenek oraz tańców dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Uwaga, uwaga! Remedium na rozproszenie, brak skupienia, słabą koncentrację przedszkolaków ”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej  na przeprowadzeniu certyfikowanego kursu, pod nazwą „Python 3. Kurs podstawowy dla nauczycieli informatyki uczących
w szkołach podstawowych
”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi  polegającej na przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego, pod nazwą „Pozytywna Dyscyplina w klasie”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanego kursu, pod nazwą „Python 3. Kurs podstawowy dla nauczycieli informatyki uczących w szkołach podstawowych”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

-----------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (do odczytu)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi  polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Świat muzyki – propozycje tańców i zabaw muzycznych m.in. na święta patriotyczne, Dzień Rodziny i zakończenie roku szkolnego”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego, pod nazwą „Pozytywna Dyscyplina w klasie”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanego kursu, pod nazwą „Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej, na przeprowadzeniu kursu, nadającego uprawnienia Certyfikowanego Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającejna przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Zimowe i karnawałowe igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce zimowej i karnawałowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej  na przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, pod nazwą „Metodyczno-organizacyjne aspekty pracy z dziećmi w przedszkolu oraz jej dokumentowanie”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Jesienne igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce jesienno-zimowej, patriotycznej i ludowej .

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (pdf)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego
z zakresu „Zarządzania oświatą”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 (do odczytu)

Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 2 (pdf)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Wiosenne i letnie igraszki z muzyką”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, pod nazwą „Końcowy etap ścieżki awansu zawodowego na stopień: nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, pod nazwą „Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola w świetle przepisów oświatowych”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej  na przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, pod nazwą „Przygotowanie dzieci w przedszkolu do późniejszej edukacji matematycznej”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy (do odczytu)

---------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu metodą on-line, pod nazwą „Przyjaciele Zippiego – szkolenie dla realizatorów programu”.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy  (do odczytu)

----------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Genially – platforma do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Przydatne narzędzie nie tylko na czas edukacji zdalnej”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu, pod nazwą „Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu, pod nazwą „Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą "Jesienno-zimowe igraszki z muzyką” – zabawy muzyczne, rytmiczne,
taneczne i instrumentalne o tematyce jesienno-zimowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego
z zakresu „Zarządzania oświatą”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 (do odczytu)

Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 2 (pdf)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze ofert (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu, pod nazwą „Tutoring szkolny – kurs tutora I stopnia”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Zgoda i klauzula inf. RODO - zał. nr 2 (do odczytu)

Odpowiedź na pytania (pdf)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Świat muzyki, część V – zabawy, piosenki, ćwiczenia rytmiczne, tańce dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym na różne okazje”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Zgoda i klauzula inf. RODO - zał. nr 2 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Motywowanie ucznia do pracy – wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Zgoda i klauzula inf. RODO - zał. nr 2 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Wiosenno-letnie igraszki z muzyką” - zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce wiosenno - letniej.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Zgoda i klauzula inf. RODO - zał. nr 2 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Budowa dobrej relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka”.

Ogłoszenie o zamówieniu (do odczytu)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 (do odczytu)

Zgoda i klauzula inf. RODO - zał. nr 2 (do odczytu)

--------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty (do odczytu)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia certyfikującego, pod nazwą „Kurs Terapia Ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży

- ogłoszenie o zamówieniu (pdf) -

- formularz ofertowy (MS Word) -

- zgoda i klazula inf. RODO (pdf) -

---

- zawiadomienie o wyborze oferty (pdf) - 


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, pod nazwą „Jesienno-zimowe igraszki z muzyką” cz. II – zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne.

- ogłoszenie o zamówieniu (pdf) -

- formularz ofertowy (MS Word) -

- zgoda i klazula inf. RODO (pdf) -

--------------------

- Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf) -


Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szkoleń, pod nazwą "Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi w przedszkolu” i „Stymulowanie kreatywnego myślenia czyli rzecz o rozwijaniu twórczości dzieci”

- ogłoszenie o zamówieniu (pdf) - 

- formularz ofertowy (MS Word) - 

- zgoda i klazula inf. RODO (pdf) - 

--------------------

- Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf) -


Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczące przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej,

pod nazwą "Konsekwencje w wychowaniu w powiązaniu z emocjami."

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) -

- Formularz ofertowy, zał. nr 1 (MS Word) -

- Zgoda i klauzula informacyjna RODO, zał. nr 2 (pdf) -

--------------------

- Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf) -


Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczące przeprowadzenia zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) -

- Formularz ofertowy, zał. nr 1 (MS Word) -

- Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 2 (pdf) -

- Harmonogram kursu, zał. nr 3 (pdf) -

- Zgoda i klauzula informacyjna RODO, zał. nr 4 (pdf) -

---------------------

- Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf) -


Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczące przeprowadzenia zajęć podczas  kursu kwalifikacyjnego z zakresu

"Zarządzania oświatą".

 - Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) -

 - Formularz ofertowy, zał. nr 1 (MS Word) -

- Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 2 (pdf) -

- Zgoda i klauzula informacyjna RODO, zał. nr 3 (pdf) -

--------------------

- Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf) -


Zapytanie ofertowe

dotyczące remontu dwóch łazienek na I piętrze budynku w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku


- ogłoszenie o zamowieniu (pdf) -

- formularz ofert zał. nr 1 (MS Word) -

-  wykaz wykonanych  robót budowlanych zał. nr 2 (MS Word) -

- wzór umowy zał. nr 3 (pdf) -

- dokumentacja projektowa zał.  nr 4 (zip) -

- klauzula informacyjna RODO zał. nr 5 (pdf) -

--------------------

- zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (pdf) -Zapytanie    ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą
"Arteterapia wizualna - techniki i metody pracy"


- ogłoszenie (pdf) -
- formularz (MS Word) -
- zgoda RODO (MS Word) -

----------

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz (MS Word) - 
- zgoda RODO (pdf) - 

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


na remont dwóch łazienek na I piętrze budynku
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik nr 1: formularz ofertowy (doc) -

- załącznik nr 2: wykaz robót budowlanych (doc) -

- załącznik nr 3: wzór umowy (doc) -

- załącznik nr 4: dokumentacja projektowa (zip) -

- załącznik nr 5: klauzula informacyjna RODO (pdf) -

---

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf) -


Zapytanie ofertowe

dotyczące remontu dwóch łazienek na I piętrze budynku w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik nr 1: formularz ofertowy (doc) -

- załącznik nr 2: wykaz robót budowlanych (doc) -

- załącznik nr 3: wzór umowy (doc) -

- załącznik nr 4: dokumentacja prokjektowa (zip) -

- załącznik nr 5: klauzula informacyjna RODO (pdf) -

---

- informacja o unieważnieniu postępowania (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Trening zastępowania agresji"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

dotyczące remontu dwóch łazienek na I piętrze budynku w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik nr 1: formularz ofertowy (doc) -

- załącznik nr 2: wykaz robót budowlanych (doc) -

- załącznik nr 3: wzór umowy (doc) -

- załącznik nr 4: dokumentacja prokjektowa (zip) -

- załącznik nr 5: klauzula informacyjna RODO (pdf) -

---

- informacja o unieważnieniu postępowania (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Trening zastępowania agresji"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o unieważnieniu postępowania (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Debriefing w szkole – doraźna pomoc dzieciom po wydarzeniach traumatycznych"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Różowe okulary” – techniki choreoterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Dobra zabawa – arteterapia w tańcach integracyjno-edukacyjnych”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Wizualne metody budowania własnego wizerunku w pracy nauczyciela”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Dress code” w budowie wizerunku dyrektora

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Świat muzyki, część IV – zabawy, piosenki, ćwiczenia rytmiczne, tańce dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym na różne okazje”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Arteterapia wizualna – techniki i metody pracy”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Obudź radość" – arteterapia w muzyce i ruchu

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Motywowanie uczniów do pracy – wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Wiosenno-letnie igraszki z muzyką” - zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o tematyce wiosenno - letniej

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Budowa dobrej relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:"Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego  pod nazwą: „Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc) (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Aktualizacja uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy"

- ogłoszenie (pdf) -
- formularz ofertowy (doc)  (pdf) -
- zgoda+klazuzula RODO (pdf) -
- ramowy program szkolenia (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na dostawę i wymianę oświetlenia na energooszczędne w dwóch pomieszczeniach na terenie MODM w Białymstoku

- ogloszenie (pdf) - 
- formularz ofertowy (MS Word) -
- wzór umowy  (MS Word) -
- zgoda+klazuzula RODO (MS Word) - 

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie warsztatów dla dyrektorów
i nauczycieli przedszkoli, pod nazwą „Praca nad uwagą w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole”
- ogłoszenie (pdf) -
- załącznik 1 (doc) -
- załącznik 2 (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego min. 50 godzin, pod nazwą: „Trener w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

- ogłoszenie (pdf) -
- załącznik 1 (doc) -
- załącznik 2 (pdf) -

---

- informacja o wyborze oferty (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy”
w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Szkole Podstawowej nr 16 im. T. Kościuszki w Białymstoku „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie „Szkolenia doskonalącego w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy” w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- ogłoszenie (pdf) -
- załączniki (MS Word) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Świat muzyki – zabawy muzyczno-rytmiczne, instrumentacje, piosenki i choreografie taneczne na cztery pory roku”

- zapytanie ofertowe (pdf) -

- formularz ofertowy (MS Word) -

- oświadczenie (MS Word) -

- informacja o udzieleniu zamówienia -


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania oraz udzieleniu zamówienia do zapytania ofertowego na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej
w Sobolewie grupowych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie „Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest” w ramach realizacji projektu pt. „„Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

- informacja (pdf) -

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej
w Sobolewie grupowych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie „Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest” w ramach realizacji projektu pt. „„Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Modyfikacja zapytania:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o wprowadzonych zmianach w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie grupowych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie „Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest” w ramach realizacji projektu pt. „„Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020:

- modyfikacja zapytania ofertowego (pdf) - 

- zmodyfikowany formularz ofertowy (MS Word) -

---

- zapytanie ofertowe (pdf) - 

- formularz i oświadczenie (MS Word) - 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik (doc) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę środków czystości oraz artykułów

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik (doc) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowych zajęć kształcących kompetencje w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- informacja o modyfikacji zapytania (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewe Dużym zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- informacja o modyfikacji zapytania (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- informacja o unieważnieniu postępowania (pdf) -

- powtórne ogłoszenie konkursu ofert -

- informacja o częściowym rozstrzygnięciu -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -

- ogłoszenie (pdf) -

- informacja o rozstrzygnięciu -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie zajęć zakresie "Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- informacja o unieważnieniu postępowania (pdf) -

- powtórne ogłoszenie konkursu ofert -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewe Dużym zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie zajęć rozwijających kompetencje uczniów z SPE w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie e-learningowego kursu dla uczestników szkolenia pt. "Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu wdrożenia urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji wykładowców podczas kursu kwalifikacyjnego "Zarządzanie oświatą"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkół w im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w szkole im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie dodatkowych zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkół w im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym dodatkowych zajęć pt. Praktyczne metody nauczania "Oczyma wyobraźni" w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym dodatkowych zajęć w zakresie języka rosyjskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Kleosinie dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w szkole im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pt. "Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK" realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych pt. "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych pt. "Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu" realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu""

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych, realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na funkcję partnera w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się

- ogłoszenie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na funkcję partnera w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole

- ogłoszenie (pdf) -

- rozstrzygnięcie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na wykładowców kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- rozstrzygnięcie (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -

- informacja o udzieleniu zamówienia (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza ponownie do składania ofert na wykładowców kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- ogłoszenie (pdf) -Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o częściowym rozstrzygnięciu postępowania ofertowego  na wykładowców kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- rozstrzygnięcie (pdf) -

---

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wykładowców kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- ogłoszenie (pdf) -


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego w zakresie pełnienia funkcji koordynatora projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji koordynatora projektu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015r. w ramach projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie -

-----------------

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. informacyjnych i rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. informacyjnych i rekrutacji uzupełniającej w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015r. w ramach projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie -

-----------------

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń, kontroli budżetu partnera i kwalifikowalności wydatków w ramach projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń, kontroli budżetu partnera i kwalifikowalności wydatków okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015r. w ramach projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM".

- ogłoszenie -

----------------------

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt. „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.

- ogłoszenie (pdf) -

-------------------

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”, realizowanego przez Miasto Białystok, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”, realizowanego przez Miasto Białystok, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załaczniki (MS Word) -

----------------

Protokół z wybrou oferty na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki (MS Word) -

-----------

Protokół z wyboru oferty
na dostawę publikacji na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę publikacji na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki (MS Word) -

------------------

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”, realizowanego przez Miasto Białystok, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, zaprasza do składania ofert na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”, realizowanego przez Miasto Białystok, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki (MS Word) -

--------------------

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz protokół wyboru oferty na na pełnienie funkcji koordynatora lokalnej sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

--------------

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora lokalnej sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki 1-3 (MS Word) -

-----------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki 1 i 2 (spakowane w formacie zip) -

- załączniki 3 i 4 (MS Word) -

----------------

OFERTA NIEROZSTRZYGNIĘTA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki 1 i 2 (spakowane w formacie zip) -

- załączniki 3 i 4 (MS Word) -

-------------

Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty i protokół powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- ogłoszenie (pdf) -

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- ogłoszenie (pdf) -

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przygotowanie, wydruk i dostawę folderów zawierających materiały szkoleniowe i produkty wytworzone w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”.

- ogłoszenie (pdf) -

- załączniki (MS Word) -

-----------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”

- ogłoszenie -

---------------

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie (pdf) -

- załącznik 1 - opis przedmiotu -

- załącznik 2 - szkoły w projekcie -

- załącznik 3 i 4 - formularz i umowa (MS Word) -

------------

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia w sprawie ofert na zakup komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie -

Zaproszenie do składania ofert na zakup komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- ogłoszenie -

------------Opublikował: Rafał Kozłowski
Publikacja dnia: 22.09.2022
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 15.10.2015
Dokument oglądany razy: 60 927